Özgeçmiş

GENEL

DÜZENLEME TARİHİ               : 19.07.2011
ÜNVANI ADI SOYADI               : Prof. Dr. Ali GENCER
YAZIŞMA ADRESİ                   : Ankara Üniversitesi, Fen Fakultesi,  Fizik Bölümü, Ankara
DOĞUM TARİHİ ve YERİ          : Burdur, 16 Aralık 1965
TEL : 0312 2126720/1161 GSM: 0533 7296558
E-POSTA : gencer@science.ankara.edu.tr FAKS : 0312 223 23 95

EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
1989-1993 Doktora Birmingham University (UK) Fizik
1988-1989 Yüksek Lisans Sussex University (UK) Fizik
1982-1986 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik

AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ UNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM
2005-Devam ediyor Prof.Dr Ankara Universitesi Fizik Bölümü
1996- 2005 Doç. Dr Ankara Universitesi Fizik Bölümü
1994-1996 Yard.Doç.Dr Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü

YAYIN BİLGİLERİ

ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan 58
Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan 2
Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan 1
Diğer yayınlar
TOPLAM 61

YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) : 247

PROJE DENEYİMİ

YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI Proje yürütücüsü olarak Araştırmacı olarak
Kurumsal (BAP vb.) 2 adet BAP projesi
Ulusal 1 adet DPT/TÜBİTAK

2 adet TÜBİTAK

1 adet BOREN

1 adet BAP

1 adet DPT/TÜBİTAK
Uluslararası

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/

derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

3
Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı 4
Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı Tamamlanan Devam Eden
Y.Lisans 9 1
Doktora 4 4
Uzmanlık
Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler 1-The Open Electrical and Electronic Engineering Journal

2-

3-

SEÇİLMİŞ YAYINLAR (Proje konusuyla ilgili en önemli 5 yayınınız)

YAZAR(LAR) MAKALE/BİLDİRİ BAŞLIĞI DERGİ/TOPLANTI ADI CİLT/SAYI/SAYFA TARİH
A.Gencer, E.Aksu, Ö.Özoğul, M.E.Yakıncı Ac Susceptibility study of a multi-filamentary Bi-2212/Ag Superconducting Tape Physica C 445:772-776 2006
Gencer, A., Kiliç, A., Okur, S., Güçlü, N., Özyüzer, L., Belenli, I. Low-field behavior of Ti-added MgB2/Cu superconducting wires IEEE Transactions on Applied Superconductivity 15 (2 PART III), pp. 3352-3355 2005
C. Terzioğlu, Ö. Öztürk, A. Kılıç, A. Gencer and İ. Belenli Effect of Cooling Rates on Bare Bulk and Silver Wrapped Pellets of Bi-2223 Superconductor Physica C434(2):153-156 2006

Gencer, A., Aksu, E., Özoǧul, O., Yakinci, M.E.

AC susceptibility study of a multi-filamentary Bi-2212/Ag superconducting tape Physica C: Superconductivity and its Applications 445-448 (1-2), pp. 772-776 2006
Ghazanfari, N., Kiliç, A., Gencer, A., Özkan, H. Effects of Nb2O5 addition on superconducting properties of BSCCO Solid State Communications 144 (5-6), pp. 210-214 2007

YAYINLAR DIŞINDA PROJE KONUSU İLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ 5 FAALİYET

1. Bor ile ilgili ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslara etkin katılım
2. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM-2008) organizasyon komitesi başkanlığı
3. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM-2010) organizasyon komitesi başkanlığı
4. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM-2012) organizasyon komitesi başkanlığı

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bumin, D, Yanmaz, E., Basoglu, M , Gencer, A. , “Magnetic Characterization of SiC Doped Bulk MgB2 Superconductor” , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2011, vol. 24, Pages 211-215
 • Güçlü, N., Yeşilkanat, C.M., Aǧil, H., Doǧan, F., Gencer, A., Kölemen, U. , “Low Field AC Susceptibility Study of YBCO Prepared by Top Seeded Melt Growth” , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , 2011, vol. 24, pp. 261-264
 • Çiçek, O., Gömöry, F., Gencer, A, “Transport AC Loss Measurements and Simulations in Bi-2223/Ag Tape with Ni Cover at the Edges”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , 2011, vol. 24, pp. 391-394
 • Safran, S., Gömöry, F., Gencer, A , “AC loss in stacks of Bi-2223/Ag tapes modified with ferromagnetic covers at the edges”, Superconductor Science and Technology, 2010, 23 (10), art. no. 105003
 • Safran, S., Vojenciak, M., Gencer, A., Gömöry, F. , “Critical current and AC loss of DI-BSCCO tape modified by the deposition of ferromagnetic layer on edges”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2010, 20 (5), art. no. 5497095, pp. 2294-2300
 • Kervan, N., Kervan, S., Sözeri, H., Gencer, A. , “Magnetic properties and magnetocaloric effect of Ce2GdCo11B4 boride”, Materials Chemistry and Physics, 2009, 116 (2-3), pp. 586-588
 • Kervan, N., Kervan, S., Sözeri, H., Gencer, A. , “Magnetic properties of Ce3-xGdxCo11B4 borides”, Journal of Alloys and Compounds, 2009, 480 (2), pp. 216-219
 • Aǧil, H., Kervan, N., Kervan, S., Sözeri, H., Gencer, A. , “Magnetic properties of the PrCo4 – xNixB borides” , Journal of Alloys and Compounds, 2009, 478 (1-2), pp. 437-440
 • Nane, O., Ail, H., Özkurt, B., Özçelik, B., Gencer, A. , “Observation of magnetocaloric effect in the LaMn1.9Fe 0.1Si2 compound at low fields in the vicinity of phase transition around room temperature”, Journal of Physics: Conference Series, 2009, 153, art. no. 012063
 • Ozturk, O., Akdogan, M., Terzioglu, C., Gencer, A. , “Influence of gold diffusion-doped on phase formation, superconducting and microstructure properties of Bi1.8Pb0.35Sr1.9Ca2.1Cu3Oy superconductors”, Journal of Physics: Conference Series, 2009, 153, art. no. 012024
 • Kervan, N., Kervan, S., Gencer, A , “Effects of the substitution of gadolinium for neodymium on the crystal and magnetic properties of the Nd1-xGdxCo4B compounds”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, 69 (11), pp. 2791-2795
 • Kervan, N., Kervan, S., Gencer, A , “Magnetic properties of the Pr1-xGdxCo4B compounds”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320 (21), pp. 2839-2843
 • Gencer, H., Kervan, N., Gencer, A., Gunes, M., Atalay, S. , “Magnetocaloric effect in CeCo4B compound”, Journal of Alloys and Compounds, 2008, 466 (1-2), pp. 1-4
 • Ghazanfari, N., Kiliç, A., Özcan, Ş., Sözeri, H., Özkan, H., Gencer, A , “Preparation of nano-scale magnetite Fe3O4 and its effects on the bulk Bi-2223 superconductors”, AIP Conference Proceedings 929, 2007, pp. 133-137
 • Ghazanfari, N., Kiliç, A., Gencer, A., Özkan, H. , “Effects of Nb2O5 addition on superconducting properties of BSCCO”, Solid State Communications, 2007, 144 (5-6), pp. 210-214
 • Kiliç, A., Kervan, N., Kervan, S., Gencer, A., Özkan, H. , “Low-field AC susceptibility in Pr1-xHoxMn2Ge2”, Solid State Communications, 2007, 141 (4), pp. 223-227
 • Gencer, A., Aksu, E., Özoǧul, O., Yakinci, M.E. , “AC susceptibility study of a multi-filamentary Bi-2212/Ag superconducting tape”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2006, 445-448 (1-2), pp. 772-776
 • Kervan, N., Kiliç, A., Kervan, S., Gencer, A. , “Influence of Ho substitution for Nd on magnetic properties of the Nd1-xHoxMn2Ge2 germanides”, Solid State Communications, 2006, 138 (2), pp. 55-59
 • Terzioglu, C., Oztürk, O., Kiliç, A., Gencer, A., Belenli, I. , “Effect of cooling rates on bare bulk and silver wrapped pellets of Bi-2223 superconductor”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2006, 434 (2), pp. 153-156
 • Kervan, S., Kiliç, A., Aksu, E., Gencer, A. , “Magnetic behavior in Ce1-xTbxMn2Si suicides by XRD, DSC and AC susceptibility measurements”, Physica Status Solidi (B) Basic Research, 2005, 242 (15), pp. 3195-3200
 • Kiliç, A., Kervan, S., Gencer, A. , “Magnetic properties of Tb1-xSmxMn2Si2 silicides”, Physica B: Condensed Matter, 2005, 363 (1-4), pp. 55-60
 • Aksu, E., Gencer, A., Calinli, N., Koralay, H., Çavdar, S. , “Investigation of odd-order harmonic susceptibilities of a bulk Tl2Ba2Ca2Cu3O10 superconductors using critical state approach”, Physica B: Condensed Matter, 2005, 363 (1-4), pp. 158-165
 • Gencer, A., Kiliç, A., Okur, S., Güçlü, N., Özyüzer, L., Belenli, I. , “Low-field behavior of Ti-added MgB2/Cu superconducting wires”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2005, 15 (2 PART III), pp. 3352-3355
 • Kiliç, A., Kervan, S., Özcan, Ş., Gencer, A. , “Magnetism on the Tb1-xNdxMn2Si2 silicides”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2005, 288, pp. 244-249
 • Kervan, S., Kiliç, A., Gencer, A. , “XRD, AC susceptibility and DSC studies of PrMn2-xNixGe2 compounds”, Physica Status Solidi C: Conferences, 2004, 1 (12), pp. 3443-3448
 • Kiliç, A., Kervan, S., Gencer, A. , “Magnetic phase diagram of the intermetallic LaMn2-xCuxSi2 silicides”, Journal of Alloys and Compounds, 2004, 379 (1-2), pp. 31-35
 • Kiliç, A., Okur, S., Güçlü, N., Kölemen, U., Uzun, O., Özyüzer, L., Gencer, A. , “Structural and low-field magnetic characterization of superconducting MgB2 wires”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2004, 415 (1-2), pp. 51-56
 • Kervan, S., Kiliç, A., Gencer, A, “Magnetic characterization of intermetallic PrMn2Ge2-xSix compounds by AC susceptibility, x-ray diffraction and differential scanning calorimetry studies”, Journal of Physics Condensed Matter, 2004, 16 (28), pp. 4955-4962
 • Kervan, S., Kiliç, A., Gencer, A , “A magnetic study of LaMn2-xCoxSi2 silicides”, Physica B: Condensed Matter, 2004, 349 (1-4), pp. 384-389
 • Kiliç, A., Kervan, S., Gencer, A , “Structural and magnetic properties of Gd1-xPrxMn 2Si2 silicides”, Journal of Alloys and Compounds, 2004, 372 (1-2), pp. 25-29
 • Kiliç, A., Kervan, S., Özcan, S., Gencer, A. , “Magnetic properties of Pr1-xGdxMn2Ge 2 compounds” , Journal of Alloys and Compounds, 2004, 370 (1-2), pp. 47-52
 • Güçlü, N., Kìlìç, A., Askerzade, I.N., Gencer, A. , “Harmonic generation in an Ag-clad bulk BSCCO superconductor”, Physica Status Solidi (A) Applied Research, 2004, 201 (5), pp. 995-1000
 • Kervan, S., Kiliç, A., Özcan, Ş., Gencer, A. , “Magnetic phase transitions in LaMn2-xFexSi2 silicides”, Solid State Communications, 2004, 130 (1-2), pp. 101-105
 • Kervan, S., Kiliç, A., Gencer, A. , “AC susceptibility, XRD and DSC studies of Sm1-xGdxMn2Si2 silicides”, Physica B: Condensed Matter, 2004, 344 (1-4), pp. 195-200
 • Ozogul, O., Guclu, N., Gencer, A. , “Ac magnetic response of MgB2 bulk superconductor based on the Anderson-Kim model” , Physica C: Superconductivity and its Applications, 2004, 402 (1-2), pp. 209-215
 • Aksu, E., Gencer, A., Yilmaz, H., Nezir, S. , “Fundamental and high-order harmonic susceptibilities of a BSCCO(2223) bulk superconductor”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 2003, 391 (1), pp. 67-74
 • Gencer, A., Güçlü, N., Yilmaz, H., Kiliç, A., Askerzade, I.N., Aksu, E., Hascicek, Y.S. , “Investigations of even-order harmonic susceptibilities of MgB2 superconductors using critical state approach” , IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2003, 13 (2 III), pp. 3514-3517
 • Güçlü, N., Kiliç, A., Askerzade, I.N., Gencer, A. , “Harmonic response of a bulk superconductor MgB2”, Modern Physics Letters B, 2003, 17 (10-12), pp. 691-695
 • Yakinci, M.E., Balci, Y., Aksan, M.A., I Adigüzel, H., Gencer, A , “Degradation of superconducting properties in MgB2 by formation of the MgB4 phase” , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2002, 15 (6), pp. 607-611
 • Askerzade, I.N., Gencer, A , “Thermodynamic Magnetic Field and Specific Heat Jump of a Bulk Superconductor MgB2 Using Two-Band Ginzburg-Landau Theory”, Journal of the Physical Society of Japan, 2002, 71 (7), pp. 1637-1639
 • Askerzade, I.N., Gencer, A. , “London penetration depth λ(T) in two-band Ginzburg – Landau theory: Application to MgB2” , Solid State Communications, 2002, 123 (1-2), pp. 63-67
 • Askerzade, I.N., Gencer, A., Güçlü, N., Kiliç, A. , “Two-band Ginzburg-Landau theory for the lower critical field Hc1 in MgB2”, Superconductor Science and Technology, 2002, 15 (4), pp. 592-597
 • Askerzade, I.N., Gencer, A., Güçlü, N , “On the Ginzburg-Landau analysis of the upper critical field Hc2 in MgB2” , Superconductor Science and Technology, 2002, 15 (2), pp. L13-L16
 • Gencer, A. , “Harmonic susceptibilities of a bulk superconductor MgB2 at low magnetic fields” , Superconductor Science and Technology, 2002, 15 (2), pp. 247-253
 • Çelebi, S., Karaca, I., Aksu, E., Gencer, A. , “Frequency dependence of the intergranular AC loss peak in a high-Tc Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O bulk superconductor”, Physica C: Superconductivity and its Applications, 1998, 309 (1-2), pp. 131-137
 • Bolat, S., Çelebi, S., Gencer, A., Cömert, H., Yanmaz, E. , “The effect of Ag-doping on the magnetic behaviour of Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O ceramic superconductors”, Journal of Alloys and Compounds, 1998, 269 (1-2), pp. 1-6
 • Gencer, A., Ercan, I , “AC magnetic response of an Ni81Mn19 alloy”, International Journal of Modern Physics B, 1998, 12 (2), pp. 143-154
 • Gencer, A., Ercan, I., Özçelik, B , “Harmonic susceptibilities of an alloy of Ni77Mn23”, Journal of Physics Condensed Matter, 1998, 10 (1), pp. 191-203
 • Aktürk, S., Gencer, A., Durlu, T.N , “Studies on the magnetic properties of martensitic phase in an Fe-Cr-C alloy”, Journal of Materials Science Letters, 1997, 16 (5), pp. 389-391
 • Çelebi, S., Gencer, A., Öztürk, A. , “Flux trapping properties of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O superconducting hollow cylinder: The effect of azimuthal flux on flux trapping in the cavity”, Journal of Alloys and Compounds, 1997, 257 (1-2), pp. 14-18
 • Çelebi, S., Nezir, S., Gencer, A., Yanmaz, E., Altunbaş, M , “AC losses and irreversibility line of Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O high-Tc superconductors” , Journal of Alloys and Compounds, 1997, 255 (1-2), pp. 5-10
 • Gencer, A., Ateş, A., Aksu, E., Nezir, S., Celebi, S., Yanmaz, E , “Microstructural and physical properties of YBa2Cu3O7-δ superconductors prepared by the flame-quench-melt-growth (FQMG) method” , Physica C: Superconductivity and its Applications, 1997, 279 (3-4), pp. 165-172
 • Ülkü, D., Ercan, F., Atakol, O., Ercan, I., Gencer, A. , “Bis{2-[(2-hydroxybenzyl)iminomethyl]-phenolato(2-)-O:O,N,O′} dicopper(II)” , Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure Communications, 1997, 53 (2), pp. 179-181
 • Gencer, A., Nezir, S., Altunbaş, M., Aydinuraz, A. , “AC susceptibility study of BiPbSrCaCuO(2223) superconductors” , Superconductor Science and Technology, 1996, 9 (6), pp. 467-473
 • Gencer, A., Mutlu, R.H., Belenli, I., Özoǧul, Ö., Aydinuraz, A. , “A study of the nonlinearity in magnetic response of Bi2Sr2CaCu2O8”, Superconductor Science and Technology, 1996, 9 (4), pp. 284-289
 • Gencer, A., Gough, C.E , “Flux dynamics and current diffusion in high temperature superconductors, HTSC” , Physica C: Superconductivity and its applications, 1994, 235-240 (PART 5), pp. 3169-3170
 • Gough, C.E., Gencer, A., Yang, G., Shoustari, M.Z., Rae, A.I.M., Abell, J.S , “Transport critical currents, flux dynamics and a.c. magnetization of YBa2Cu3O7-δ and Bi2Sr2CaCu2O8 single crystal rings”, Cryogenics, 1993, 33 (3), pp. 339-346
 • Gencer, A., Gough, C.E., Shields, T.C., Abell, J.S. , “Frequency dependent magnetisation and susceptibility of YBCO thick-film rings” , Physica C: Superconductivity and its applications, 1991, 185-189 (PART 3), pp. 1823-1824

Non-SCI refereed publications

1- A.Kılıç, S.Kervan and A. Gencer “Magnetic characterization of LaMn2-xCoxGe2 compounds”. Physica Status Solidi (C) (2004), 1, 3554-3559.

2- S.Kervan, A.Kılıç and A. Gencer “XRD, AC susceptibility and DSC studies of   PrMn2-xNixGe2 compounds”. Physica Status Solidi (C) (2004), 1, 3443-3448.

SELECTED SCI PUBLICATIONS BEFORE 2000

 • C.E.Gough, A.Gencer, G.Yang, M.Z.shoustari, A.I.M. Rae and J.S.Abell  “Transport Critical Currents, Flux Dynamics and AC Magnetisation of YBCO and BSCCO Single Crystal Rings”. Cryogenics 33. (1993), 3, 339-346.
 • A.Gencer, I.H.Mutlu, I.Belenli, Ö.Özoğul and A.Aydınuraz “A Study of the Nonlinearity in Magnetic Response of Bi2Sr2CaCu2O8”. Supercond.Sci. and Technol. (1996),9, 284-289.
 • A.Gencer, S.Nezir, M.Altunbaş and A.Aydinuraz “AC Susceptibility of BiPbSrCaCuO-(2223) Superconductors”. Supercond.Sci. and Technol. (1996),9, 467-473.
 • S.Çelebi, S.Nezir, A.Gencer, E.Yanmaz and M.Altunbaş  “AC Losses and Irreversibility Line of Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O High Tc Superconductors”. Journal of Alloys and Compounds. (1997),255, 5-10
 • S.Aktürk, A.Gencer and T.N.Durlu “Studies on the Magnetic Properties of Martensitic Phase in an Fe-Cr-C Alloy”. Journal of Material Science Letters. (1997),16, 389-391.
 • A.Gencer, A.Ateş, E.Aksu, S.Nezir, S.Çelebi and E.Yanmaz “Microstructural and Physical Properties of YBCO(123) Superconductors Prepared by Flame-Quench-Melt-Growth (FQMG) Method”. Physica C. (1997),279, 165-172.
 • S.Çelebi, A.Gencer and A.Öztürk “Flux Trapping Properties of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Superconducting Hollow Cylinder: The Effect of Azimuthal flux on Flux Trapping in the Cavity”. Journal of Alloys and Compounds. (1997),257, 14-18.
 • A.Gencer, İ.Ercan and B.Özçelik “Harmonic Susceptibilities of an alloy of Ni77Mn23”. IOP Journal of Physics: Condensed Matter. (1998),10, 191-203.
 • A.Gencer and İ.Ercan “AC Magnetic Response of an Ni81Mn19 Alloy”. Int.Journal of Modern Physics B. (1998), 12, 143-154.
 • S.Bolat, S.Çelebi, A.Gencer, H.Cömert and E. Yanmaz “Effect of Ag-doping on the Magnetic Behaviour of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Ceramic Superconductors, Journal of Alloys and Compounds. (1998),269, 1-6.
 • S.Çelebi, I.Karaca, E.Aksu and A.Gencer “Frequency Dependence of the Intergranular AC Loss peak in a High Tc of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Bulk Superconductor”. Physica C. (1998),309, 131-137.

Comments are closed.